2. 5. 2022

Pořádali jsme revitalizační seminář

60 odborníků se v Kvildě sešlo nad tématem obnovy mokřadů V posledních dnech jsme se zabývali především organizací semináře zaměřeného na obnovu vodního režimu krajiny. Podařilo […]
23. 3. 2022

Provádíme první jarní kontroly na lokalitách

Jarní kontroly revitalizovaných lokalit jsou běžnou součástí naší práce. Letos jako první proběhla kontrola lokality pod osadou Dobrá u Volar, kde bylo v loňském roce zrušeno 8 […]
2. 3. 2022

Pořádáme odborný seminář k obnově mokřadů

Srdečně vás zveme na seminář Voda ztracená a vrácená – revitalizace mokřadů, pramenišť a drobných toků ve volné krajině. Seminář se bude konat ve dnech 26. […]
2. 1. 2022

Výsledky dvou let revitalizačních prací

Projekt LIFE for MIRES je v polovině V prosinci roku 2021 skončila již druhá revitalizační sezóna, a tak jsme mohli naše úsilí vyjádřit v číslech. Obnovit […]
8. 12. 2021

Pomoc dobrovolníků byla znovu rekordní

Jak se letos pomáhalo, aneb mokřady stále lákají Akce pro veřejnost neodmyslitelně patří k projektu LIFE for MIRES. Práce na obnovovaných mokřadech a potocích při exkurzích […]
2. 8. 2021

Nález vzácného druhu na projektové ploše v Bavorsku

Zelený pás Česko-Bavorsko: Přeshraniční ekologická síť a střevlík menetriesův Střevlík menetriesův (Carabus menetriesi pacholei) je takzvaným „prioritním druhem“ podle směrnice EU k síti chráněných území Natura […]
25. 7. 2021

Potěšující výsledky Velké mokřadní soutěže

Přírodovědná soutěž proběhla letos online, ve druhém kole se žáci vydali do mokřadů Soutěž každoročně pořádají naši kolegové ze Středisek environmentální výchovy. Pro letošní rok jsme […]
17. 6. 2021

Jak reagují rašeliniště na odvodnění?

Vliv odvodnění na vlastnosti rašeliny (vyhodnocení stavu před revitalizací) Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích (Katedra biologie ekosystémů, Přírodovědecká fakulta), jakožto partner projektu LIFE for MIRES, zajišťuje […]
28. 4. 2021

Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro tetřívky

Z celkem 43 českých projektových lokalit jsou opatření na třech lokalitách zaměřená přímo na podporu tetřívka obecného. Tetřívek se na nich trvale vyskytuje a jeho početnost je každoročně […]
21. 3. 2021

Malým Borem to vše začalo

Malý Bor je nenápadná lokalita hned vedle silnice z Prášil na Keply. Pasená louka, březové lesíky, travnaté údolí Křemelné. Takových míst je v bývalém vojenském újezdu Dobrá Voda […]