Mokřady a my - Mokřady proti povodním Ve druhém dílu krátkého seriálu vás Štěpán Benoni seznámí s tím, jak obnova potočních niv působí jako protipovodňové opatření.
Mokřady a my - Skrytá voda, skrytý život V prvním dílu krátkého seriálu vás Štěpán Benoni seznámí s tím, proč lidé odvodňovali mokřady.
Trailer k novému filmu Voda ztracená a vrácená. Více informací k projekcím hledejte v kalendáři akcí na tomto webu.
Kdo a proč se účastní našich dobrovolnických akcí? Podívejte se na video z letní školy Soil and Water.

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Videoexkurze do lesních pramenišť pro studenty lesnictví - v anglickém jazyce

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Video o revitalizaci prameniště v údolí řeky Křemelné na lokalitě Malý Bor

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Iva Bufková mluví o rašeliništích v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Čím jsou rašeliniště specifická? A proč je revitalizujeme, když jsou člověkem odvodněná?
2. únor - Světový den mokřadů
Pozvánka na akce "Lidé pro rašeliniště"

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Reportáž ze studijní cesty do Pobaltí

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Trailer k novému filmu Voda ztracená a vrácená. Více informací k projekcím hledejte v kalendáři akcí na tomto webu.
Kdo a proč se účastní našich dobrovolnických akcí? Podívejte se na video z letní školy Soil and Water.

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Videoexkurze do lesních pramenišť pro studenty lesnictví - v anglickém jazyce

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Video o revitalizaci prameniště v údolí řeky Křemelné na lokalitě Malý Bor

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Iva Bufková mluví o rašeliništích v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Čím jsou rašeliniště specifická? A proč je revitalizujeme, když jsou člověkem odvodněná?
2. únor - Světový den mokřadů
Pozvánka na akce "Lidé pro rašeliniště"

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Reportáž ze studijní cesty do Pobaltí

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Trailer k novému filmu Voda ztracená a vrácená. Více informací k projekcím hledejte v kalendáři akcí na tomto webu.
Kdo a proč se účastní našich dobrovolnických akcí? Podívejte se na video z letní školy Soil and Water.

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Videoexkurze do lesních pramenišť pro studenty lesnictví - v anglickém jazyce

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Video o revitalizaci prameniště v údolí řeky Křemelné na lokalitě Malý Bor

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Iva Bufková mluví o rašeliništích v pořadu Host Lucie Výborné na Radiožurnálu. Čím jsou rašeliniště specifická? A proč je revitalizujeme, když jsou člověkem odvodněná?
2. únor - Světový den mokřadů
Pozvánka na akce "Lidé pro rašeliniště"

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.
Reportáž ze studijní cesty do Pobaltí

Video bylo vytvořeno s přispěním programu LIFE Evropské Unie a Ministerstva životního prostředí ČR. Vyjadřuje názor autorů a vystupujících, nikoliv sponzorujících institucí.