Toužíte se zapojit do záchrany šumavských rašelinišť a přitom zažít exkurzi do nedotčené přírody?

 Chcete si poslechnout zajímavosti o vodě v krajině nebo zjistit jakou roli hrají mokřady při zmírňování klimatické změny?

    Potom čtěte dál a zúčastněte se jedné z našich dobrovolnických akcí!


Projekt LIFE for MIRES – život pro mokřady je otevřený návštěvníkům i obyvatelům národního parku, a proto jsou jeho významnou součástí akce s názvem „Lidé pro rašeliniště“. Těch plánujeme do roku 2024 víc než 50.

V každé letní sezóně pořádáme šest jednodenních a dvě víkendové akce, během nichž s námi můžete pomoci Šumavě k plošnému zadržení vody v přirozených kapacitách – rašeliništích. Nejdříve pracujeme na opětovném zavodnění ohroženého mokřadu. Zásahem chceme dosáhnout zvýšení hladiny podzemní vody, zastavit tak znehodnocení vzácného stanoviště a znovu nastartovat proces rašelinění. Práce se liší podle lokality. Na některých je potřeba učinit drobné opravy dřívějších revitalizací, na jiných budeme hráze na odvodňovacích kanálech nově zakládat. To vše ručně pomocí lopat, krumpáčů, kbelíků, koleček, dobrého kolektivu a nálady.

To ale není všechno! V druhé části dne se vydáme na exkurzi do míst, kde vodní režim krajiny nebyl člověkem negativně ovlivněn. Budeme si povídat o fungování hydrologie krajiny a pozorovat, jak důmyslně tuto soustavu příroda vytvořila a uspořádala. Protože vývoj trval miliony let, je zřejmé, že náhlý a necitlivý zásah člověka při odvodňování krajiny s sebou nese převratné a velmi nežádoucí změny. Ty teď máme v úmyslu zvrátit ve prospěch vody.

Chcete strávit den na šumavských rašeliništích a dozvědět se víc o vodě v krajině?

Přihlaste se na náš dobrovolnický Den pro rašeliniště.

Termíny a způsob přihlášení najdete

v kalendáři akcí

Máte-li další otázky k průběhu akce, neváhejte se nám ozvat: lukas.linhart@npsumava.cz, 731 530 319