Kdo se zajímá o náš projekt?
20. 9. 2022
Děkujeme našim dobrovolníkům
5. 12. 2022

Pomocné ruce pro Kleine Au se sešly z celého Bavorska a strávily dva dny v Národním parku Bavorský les

Letos v létě se tucet dobrovolníků zapojil do rušení odvodnění rašeliniště v blízkosti Alschönau. Setkání organizovala Správa Národního parku Bavorský les na projektové lokalitě, kde díky přeshraničnímu projektu monitorujeme úspěšnost revitalizace provedené již v roce 2016. Menší úpravy provedené dobrovolníky pomohou k lepší kondici rašeliniště. Akci naplánoval a zorganizoval Luca Michels, který v národním parku tráví svůj dobrovolnický rok. Také celý tým dobrovolníků představoval účastníky tohoto tradičního dobrovolnického roku, většinou členy mládežnické organizace BUND Naturschutz (JBN), kteří přicestovali z celého Bavorska.

V rašeliništi jsme pracovali na třech různých opatřeních:

Během dvou dní byly postaveny dvě zcela nové hráze z fošen a obsypány rašelinou, díky čemuž došlo ke zrušení odvodňovacího efektu a opětovného nastoupání hladiny podzemní vody a okolí.

Dále byly opraveny další dvě stávající hráze, jejichž zához byl rozšlapán jelení zvěří a dříví tak bylo obnaženo. Abychom přibrzdili rozklad dřeva, je třeba, aby bylo „konzervováno“ vodou. Proto jsme obnovili obsyp a také na hráze roztrousili rašeliníky, aby hráz rychle zarostla. Poté byla přikryta větvemi, abychom zamezili dalšímu přecházení zvěře.

Poslední prací, kterou dobrovolníci vykonali, bylo vynášení těžebních zbytků ze slatě, které sem napadaly během těžby.

Závěrem je možné říct, že všichni pracovali se zápalem a dva dny práce pro slatě si opravdu užili.