Jak vypadá návrat vody
5. 1. 2023
Nový film Voda ztracená a vrácená
9. 3. 2023

2. února, kdy si připomínáme den podepsání Ramskarské úmluvy o ochraně mokřadů, pro nás není jen symbolickým dnem, ale rovněž příležitostí ke zveřejnění úspěchů a plánů ze světa mokřadů na území Národního parku Šumava. Pojďme se tedy podívat, čemu se v poslední době v projektu LIFE for MIRES věnujeme.

Obnovené mokřady, aneb čísla, která nás těší

V loňském roce jsme se dostali přes polovinu vytyčeného cíle 2000 hektarů obnovených mokřadů. Po náročné sezóně, během které jsme obnovili dalších 550 hektarů dříve vysušených mokřadů a 8 km potoků, jsme se v celkovém součtu dostali na 1250 hektarů plochy, na které jsme zrušili již 150 km odvodňovacích kanálů a do původních křivolakých tras jsme navrátili 25 km potoků. Pro lepší představu, to znamená přehrazené a zasypané kanály odpovídající vzdálenosti z Prahy do Kubovy Hutě a nově vytvořené mělké a křivolaké potůčky odpovídající trase z Vimperka do Kašperských Hor.

Film o tom, jak se vrací voda

V průběhu letošního roku, který jsme jako Správa Národního parku Šumava tematicky věnovali mokřadům, probíhalo natáčení krátkého filmového dokumentu. Jeho náplní je poetické vyprávění vody o jejím příběhu spojeným s činností člověka. Voda popisuje mokřady jako nezbytnou součást celého koloběhu, který živí krajinu. V druhé části dokumentu pak popisuje doby odvodňování a důsledky těchto zásahů, možnost nápravy a úsilí dobrovolníků, kteří na Šumavu jezdí pomáhat s obnovou mokřadů.

Pokud byste se rádi přišli na dokument podívat do kina nebo si počkáte na zveřejnění na online platformách, sledujte stránky projektu a sociální sítě národního parku. Brzy zveřejníme, kde se budou konat první promítání.

Dobrovolnické akce budou pokračovat

V současnosti se věnujeme také přípravě letních akcí pro veřejnost. Tradičně chystáme dobrovolnické Dny pro rašeliniště a exkurze, domlouváme akce pro školy a setkání s místními obyvateli. Proběhne u nás rovněž setkání Ramsarského výboru České republiky a celá řada odborných exkurzí pro naše kolegy z AOPK, Lesů České republiky, krajů, a dalších organizací, se kterými úspěšně spolupracujeme.

Další mokřady čeká návrat vody

Tak jako v posledních třech letech, budeme i letos pokračovat s terénními pracemi. Rušit odvodňovací soustavy a navracet mokřady co nejblíže původnímu stavu plánujeme například v prameništích na Kepelském Zhůří, v lesních prameništích a rašelinných lesích pod Lovčí skálou u Filipovy Hutě, na Stráženské slatině, řešit se chystáme také několik odvodňovacích kanálů v okraji Mrtvého luhu. V současnosti připravujeme všechny náležitosti potřebné k provedení revitalizace a probíhají veřejné zakázky, při kterých hledáme dodavatelské stavební firmy.