Konference věnovaná revitalizaci mokřadů je minulostí

Zveme na konferenci „Hodnocení úspěšnosti revitalizace mokřadů“
5. 10. 2023
Workshop: Obnova mokřadů, pramenišť a potoků v hospodářských lesích
5. 12. 2023

Ve dnech 21.  až 23. 11. 2023 proběhla ve Vodňanech mezinárodní konference pořádaná Katedrou biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v ČB a Správou NP Šumava v rámci projektu LIFE for MIRES. Konference nesla název “Hodnocení úspěšnosti revitalizací mokřadů a vodních toků” a jejím ústředním tématem bylo sdílení zkušeností a výsledků z realizovaných revitalizací různých typů mokřadů, monitoringu a pokusů realizovaných v těchto ekosystémech. Konference se zúčastnilo cca 60 účastníků především z České republiky, ale i ze Slovenska a Německa. Na konferenci se setkali a prezentovali nejen pracovníci z univerzit a vědeckých institucí, ale i řada odborníků z orgánů ochrany přírody (NP, CHKO, AOPK, BUND, VÚMOP, atd.). Dvoudenní program s téměř třiceti příspěvky byl doplněn o celodenní exkurzi na vybrané revitalizované lokality z projektu LIFE for MIRES (Stráženská slať, Vlčí jámy, Dobrovodské louky a Stožecká, více na https://life.npsumava.cz/lokality/).

Za organizační tým: Zuzana Urbanová a Tomáš Picek

Program konference

Sborník abstraktů

 

Několik fotografií z konference a exkurze na lokality projektu LIFE for MIRES: