Workshop: Obnova mokřadů, pramenišť a potoků v hospodářských lesích

Konference věnovaná revitalizaci mokřadů je minulostí
30. 11. 2023
Obnova mokřadů na Šumavě v dokumentu ARTE TV
22. 12. 2023

Dne 28. listopadu 2023 jsme uspořádali přeshraniční, dvojjazyčný workshop na téma „Obnova mokřadů, řek a pramenišť v chráněných územích a hospodářských lesích“. V minulosti bylo pro zvýšení produkce dřeva odvodněno mnoho podmáčených lesů a rašelinišť na Šumavě a v Bavorsku. Obnova narušeného vodního režimu krajiny včetně lesních mokřadů a rašelinišť je v současnosti jedním z prioritních úkolů NP Šumava a Bavorský les.

Protože spolupráce mezi různými odbornými skupinami a odborníky na toto téma je nezbytná, pozvali jsme také odborníky z dalších organizací, aby představili svou práci. Ernst Lohberger z „Fachstelle Waldnaturschutz“ představil koncepci obnovy záplavových území v oblastech NATURA 2000 a diskutoval o potřebě opatření k obnově narušených rašelinišť v Dolním Bavorsku. Anna-Katharina Zech z Bavorských státních lesů podala podrobný přehled o procesu obnovy rašelinišť a souvisejících výzvách. Nakonec Tobias Windmaißer z BUND Naturschutz diskutoval o zachování malého vodního koloběhu a vlivu lesních a zemědělských cest. Ivana Bufková představila nejnovější poznatky a techniky v hydrologické obnově mikropovodí odvodněných lesů v rámci projektu Life for Mires.

Celodenní workshop se konal v Arberlandhalle v Bayerisch Eisenstein a byl pořádán pro lesníky, vlastníky lesů a pracovníky ochrany přírody z celé Šumavy – české i německé části. 36 účastníků z různých oborů projevilo velký zájem o výměnu zkušeností v oblasti revitalizace vodního režimu.

Fotografie z workshopu: