Obnova mokřadních biotopů je jednou z možných cest ke snižování dopadů klimatické změny. Mnohé z mokřadů, na Šumavě především rašeliniště, jsou ostrovy biologické rozmanitosti, kde nachází své přirozené prostředí nespočet vzácných rostlinných i živočišných druhů. Mokřady hrají nezastupitelnou roli v hydrologii krajiny a koloběhu vody, čímž působí velmi příznivě na místní podnebí.

Z krajiny se však po staletí intenzivní lidské činnosti voda vytrácela, mokřady byly odvodňovány a měněny na obdělávanou půdu. V dnešní době, kdy sucho začíná být vážným problémem, je potřeba se věnovat nápravě a obnově přirozeného vodního režimu krajiny. Proto vznikl projekt LIFE for MIRES – život pro mokřady, který vrací vodu do míst, kde od pradávna byla a utvářela prostředí kolem sebe.


Celý název projektu:

Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese

Akronym:

LIFE for MIRES

Číslo projektu:

LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES


Hlavní řešitel:

Správa Národního parku Šumava

Partneři:

Národní park Bavorský les

BUND Naturschutz in Bayern, e.V.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Zdroj financování:

Finanční podpora pochází z komunitárního programu LIFE. Jedná se o finanční nástroj Evropské unie na podporu aktivit spojených s ochranou přírodních stanovišť a ohrožených druhů a se zmírňováním klimatické změny.

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Bayerischer Naturschutzfonds

Doba realizace projektu:

1. 8. 2018 – 31. 12. 2024

Celková výše finančních prostředků:

5 845 tis. EUR

Dotace EU:

3 507 tis. EUR (60%)