Podmínky použití fotografií

Fotografie Správa Národního parku Šumava poskytuje bezplatně pouze k jednorázovému užití jako přílohu tiskových zpráv spojených s projektem LIFE for MIRES. K jakémukoli dalšímu užití k nekomerčním účelům je nutno si vyžádat souhlas správce fotoarchivu na adrese lukas.linhart@npsumava.cz.

Fotografie mohou být použity v tisku pouze s popisem obsahujícím informaci o autorovi – Fotoarchiv Správy NP Šumava popř. jméno autora.

V ostatních případech se považuje užití bez souhlasu správce za porušení autorských práv.