Provádíme první jarní kontroly na lokalitách
23. 3. 2022
Zatrubněné potoky se vrací zpátky na povrch
26. 5. 2022

60 odborníků se v Kvildě sešlo nad tématem obnovy mokřadů

V posledních dnech jsme se zabývali především organizací semináře zaměřeného na obnovu vodního režimu krajiny. Podařilo se nám úspěšně uspořádat setkání odborníků z národních parků, Agentury ochrany přírody a krajiny, státních lesnických podniků a projektantů, kteří se profesně věnují revitalizacím různých druhů mokřadů.

Sdílení zkušeností je v našem oboru nesmírně důležité. Jednotlivé týmy se díky němu mohou vyvarovat chyb, které jsou už jinde prožité. Stějně tak každý druh mokřadu má svá specifika a i zde jsou poznatky kolegů velmi důležité. Seminář byl rozdělený do 4 bloků – Revitalizace odvodněných mokřadů a rašelinišť, Obnova těžených rašelinišť, Obnova pramenišť a drobných toků a Revitalizace vodního režimu v lesích. Celkem jsme si v nabitém programu poslechli 18 přednášek prakticky ze všech koutů Čech a dokonce i jeden příspěvek z německé strany Krušných hor.

Anotace příspěvků si můžete přečíst ZDE.

Prezentace ke shlédnutí:

Iva Bufková_úvod_Návraty vody šumavské a projekt LIFE for MIRES

Tomáš Rau_Péče o drobné VT v režii LČR

Viera Horáková_Revitalizace vodního režimu v lesních ekosystémech Krkonoš

Martin Jelínek_Návrh revitalizace Volarského potoka

Vendula Koterová_Zkušenosti s projektovou přípravou a realizací obnovy hydrologického režimu

Hana Kožíšková_Obnova Krásenského rašeliniště

Andrea Kučerová_Zkušenosti s obnovou těžených rašelinišť na Třeboňsku

Filip Lysák_Revitalizace minerotrofních rašelinišť a nížinných oligotrofních mokřadů

Vladimír Melichar_Zkušenosti s revitalizacemi rašelinišť ve Slavkovském lese a Krušných horách

Zuzana Mičánová_Revitalizace Hladovského potoka

David Pithart_Návrh revitalizace Lučního potoka u Volar

Pavel Pokorný_Regenerace lesních a lučních pramenišť v Jihlavských vrších

Vít Rous a Jiří Rous_Revitalizace odvodněných rašelinišť v Krušných horách

Jakub Stodola_Příklady obnovy drobných toků ve Středočeském kraji

Vladimír Zýval ml_Revitalizace rašeliniště Borková na Šumavě

Vladimír Zýval_Revitalizace NPR Božídarské rašeliniště

Součástí dvoudenního semináře byly i exkurze do šesti lokalit obnovených v projektu LIFE for MIRES. Na pár fotografií se můžete podívat v galerii: