35 %

720 ha obnovených lokalit

121 %

97 km zablokovaných kanálů

133 %

17 km obnovených potoků

opatreni-svg-svg
1056

dobrovolníků pomohlo

Jak můžete pomoci?


Hlavní cíle projektu"Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody."

Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného

Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny