12 %

243 ha obnovených lokalit

45 %

37 km zablokovaných kanálů

42 %

5 km obnovených potoků

opatreni-svg-svg
699

dobrovolníků pomohlo

Jak můžete pomoci?


Hlavní cíle projektu"Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody."

Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného

Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny

bw
bn
Kalendář akcí
Čeština