87 %

1786 ha obnovených lokalit

225 %

180 km zablokovaných kanálů

211 %

27 km obnovených potoků

opatreni-svg-svg
1478

dobrovolníků pomohlo

Jak můžete pomoci?

parallax background

Hlavní cíle projektu"Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody."

Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného

Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny