62 %

1250 ha obnovených lokalit

187 %

150 km zablokovaných kanálů

192 %

25 km obnovených potoků

opatreni-svg-svg
1104

dobrovolníků pomohlo

Jak můžete pomoci?


Hlavní cíle projektu"Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody."

Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného

Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny