Dobré zprávy ke Světovému dni mokřadů
2. 2. 2023
Ministr životního prostředí na našich lokalitách
8. 6. 2023
Připravili jsme nový film o mokřadech! 

Projekt LIFE for MIRES bude v tomto roce vstupovat do poslední sezóny prací zaměřených na obnovu mokřadů. Máme za sebou již 150 kilometrů zrušených odvodňovacích rýh a 25 kilometrů obnovených potoků, na čemž se podílelo kromě stavebních revitalizačních firem také 1104 dobrovolníků! To už můžeme považovat za dobrý základ pro návrat vody do krajiny, podporu přirozeného koloběhu vody a také rostlin i živočichů vázaných na mokřadní prostředí. Nejen to, jde rovněž o dobrý základ pro sdílení těchto zkušeností. Setkali jsme se s mnoha lidmi, kteří ať už myšlenkou, nebo dokonce svýma rukama přispěli k tomuto úsilí. Poslední dva roky projektu jsme se snažili tyto skutečnosti zachytit na kameru, a zpracovat tak příběh návratu vody v dokumentárním filmu s názvem Voda ztracená a vrácená.

 

Za tímto účelem jsme se s dokumentaristou Radkem Plíhalem vydávali na akce s dobrovolníky, na probíhající revitalizační práce, jarní období jsme trávili v pokleku u kvetoucí mokřadní květeny, lovili jsme atmosféru rodícího se dne okolo šumavských řek, kde jsme také pobývali dlouhé hodiny natáčením divokých zvířat. To vše nyní budete moci zhlédnout ve filmu vyprávějícím o tom, jakým způsobem voda oživuje krajinu a jakou roli v tom hrají právě mokřady a přirozená vodní síť.

Uspořádali jsme hned dvě po sobě jdoucí premiéry filmu ve Vimperku a Sušici, následující promítání filmu budeme inzerovat na tomto webu v Kalendáři akcí.