Mladí ambasadoři ochrany klimatu pomáhali v mokřadech
23. 8. 2022
Dobrovolníci pomáhali na rašeliništi Kleine Au
27. 9. 2022

V posledních týdnech jsme často venku, a to nejen kvůli tomu, že probíhají revitalizační práce. Díky projektu LIFE máme možnost trávit čas exkurzemi a účastí na konferencích, kde se snažíme předávat své zkušenosti s obnovou pramenišť, potoků, podmáčených lesů a luk, rašelinišť a dalších mokřadů.

Prakticky celý srpen jsme prožili v mokřadech s dobrovolníky. Na průmyslově těženém (a loni revitalizovaném) rašeliništi u Vlčích Jam nám pomáhali mladí dobrovolníci z Hnutí Brontosaurus a naši milí kolegové ze školského zařízení pro environmentální vzdělávání LIPKA, přidali se rovněž účastníci Týdne pro krajinu organizované Hnutí Duha. Proběhly také další čtyři Dny pro rašeliniště, při nichž jsme budovali dřevěné hrázky, převáděli potoky z erozních rýh, zasypávali a plnili kanály materiálem na podporu jejich rychlého zarůstání a nosili stavební materiál. Do pracovní činnosti se zapojili i studenti z Letní školy Soil and Water, kteří přijeli z několika evropských zemí, aby poznali způsoby a postupy, jež používáme při obnově mokřadů v národním parku. Také jsme se studenty prošli zachovalé mokřady a popsali jejich ekologické funkce.

Velmi nás potěšil i stále se zvyšující zájem odborné veřejnosti. Začátkem září nás navštívili kolegové ze Správy toků státního podniku Lesy České republiky. Prošli jsme s nimi dvě revitalizovaná lesní prameniště na Stožecku a podívali jsme se rovněž k potoku Hučina, který byl navrácen do své přirozené nivy již v roce 2013. Navázali jsme účastí na konferenci o Lesnické hydrologii, kde jsme prezentovali dosavadní výsledky projetu LIFE for MIRES, ale i dlouhodobé zkušenosti s obnovou rašelinišť. Vrcholem sdílení našich poznatků z šumavské přirody byla účast na evropské konferenci „Designing Climate Resilient Landscapes“, kde jsme prezentovali myšlenky vycházející rovněž z dlouhodobých sledování a revitalizací mokřadů.

Několik fotografií z posledních akcí: