Plánujete dovolenou na Šumavě a rádi byste si jeden den zpestřili exkurzí za šumavskými mokřady – perlami ochrany přírody? Nebo na Šumavě bydlíte a chtěli byste vědět víc o obnově rašelinišť, kterou Správa NP Šumava provádí?

Přihlaste se na naši mokřadní exkurzi!

Kalendář akcí

Jednodenní vycházky do šumavských zákoutí, kde všemu vládne voda, nabízíme v průběhu projektu LIFE for MIRES dvakrát ročně. Během jednoho dne se s námi můžete vydat do lokalit, kde vodní režim krajiny nebyl člověkem pozměněn a funguje tak, jak ho navrhla sama příroda. Tedy správně.

Jsou ale i místa, kde v minulosti intenzivně hospodařil a krajinu měnil člověk. Vodu často vytlačil a nyní se ukazuje, že bez mokřadů je těžké ji v krajině udržet. To znamená značné komplikace nejen pro člověka, ale též mnoho vzácných druhů rostlin i živočichů. Právě proto probíhá v Národním parku Šumava již od roku 1999 tzv. Program revitalizace šumavských rašelinišť a mokřadů.

Během druhé části exkurze se společně podíváme právě na obnovené mokřady, které jsme znovu zavodnili a pod nadvládu vrátili přírodě.