Proběhl monitoring vegetace na plochách v Bavorském parku

Mezinárodní letní škola Soil & Water
15. 9. 2020
Jak nám letos pomáhali dobrovolníci
19. 10. 2020

V Národním parku Bavorský les je 6 projektových lokalit, které byly obnoveny již v posledních letech, jako je Großer Filz v Riedlhütte (1994). Na těch sledujeme vliv revitalizace na vodní bilanci rašelinišť, probíhá kontinuální měření vodní hladiny a roční vegetační průzkum. Na konci srpna a v polovině září jsme zaznamenávali vegetační data. U každého stanoviště zkoumáme 3 vegetační plošky o rozměrech 1 x 1 m pro otevřené rašeliniště a 5 x 5 m pro lesní rašeliniště. Tím jsou rozpoznány rostlinné druhy keřové vrstvy, bylinné vrstvy a mechové vrstvy. Zvyšování pokryvnosti rašeliníkem a ustupující keříky naznačují úspěšnost obnovy.

Fotografie: Průzkum vegetace v Großer Filz v Riedlhütte