Proběhl monitoring vegetace na plochách v Bavorském parku
20. 9. 2020
O spolupráci s Lenkou Dusilovou
10. 11. 2020

Rok 2020 ve znamení rekordní návštěvnosti na akcích „Lidé pro rašeliniště“

Dobrovolnická práce je důležitou součástí našich revitalizací. Je samozřejmostí, že největší objem prací na obnovovaných lokalitách zastane technika spolu se specializovanou firmou. Ovšem lidé, kteří se s námi účastní Dnů pro rašeliniště, nám pomohou revitalizovat šetrněji a především na místech, která jsou pro techniku dostupná jen stěží, či zcela nedostupná.

Při dobrovolnických akcích jsme letos nejčastěji přenášeli materiál na stavbu dřevěných přehrázek do nepřístupných a podmáčených míst, kam jej technika převážet nemůže. Do zasypaných a zamokřených odvodňovacích kanálů jsme vkládali trsy mokřadní vegetace ze vzdálenějších lokalit tak, abychom podpořili jejich rychlejší zarůstání. V neposlední řadě jsme s dobrovolníky udělali nespočet drobných terénních úprav, jako je vymělčování dříve nevhodně zahloubených potoků, úprava drobných stružek odtékajících z pramenišť, nebo jsme stavěli dřevěné přehrázky v nedostupných místech.

Zkrátka většinou jde o práce, které by revitalizačním firmám zabraly spoustu drahocenného času. Díky pomoci dobrovolníků mohou pokračovat rychleji a my zvládáme dodržet plán, který činí zhruba 10 obnovených lokalit ročně! I proto jsme moc rádi, že v letošním roce byla navzdory nepříznivým epidemiologickým podmínkám celková návštěvnost ještě vyšší než vloni, a to celkem 240 dobrovolníků!

Všem děkujeme za pomoc a zveme na další sezónu. Fotografie z letošních prací a exkurzí do mokřadů si můžete prohlédnou v galerii: