Setkání s obyvateli Stožecka
25. 8. 2020
Proběhl monitoring vegetace na plochách v Bavorském parku
20. 9. 2020

Studentům jsme představili projekt revitalizace rašelinišť

Druhý zářijový víkend pro nás znamenal setkání se studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a univerzity v Ulmu, kteří absolvovali letní školu s hlavním cílem rozšíření a propojení znalostí o půdě, vodě a rostlinách. Důraz je přitom kladen na interakce těchto složek v rámci různých typů ekosystémů. Jednou ze zastávek byla jihovýchodní část Národního parku Šumava a projekt LIFE for MIRES.

Hned první den jsme zasvětili revitalizaci lokality Nové Údolí, kde si účastníci vyzkoušeli manuální práci na obnově lesního potůčku a vymělčování odvodňovacího kanálu.

V neděli následovala exkurze zaměřená na typy rašelinišť, dynamiku vodních toků a monitoring úspěšnosti revitalizačních opatření.