Nový film Voda ztracená a vrácená
9. 3. 2023
Zájem byl potěšující.
Najdete nás na Dni Národního parku Šumava!
28. 6. 2023

Součástí programu ministra životního prostředí Petra Hladíka na Šumavě byla návštěva lokality Dobrovodské louky, kde jsme v loňském a předloňském roce vyvedli tři potoky v délce přes 1,5 km z podzemní drenáže do původních potočišť. Nabídli jsme možnost pořádání exkurzí na lokality revitalizované v projektu LIFE for MIRES pro odborné skupiny zabívající se hydrologickou revitalizací říční sítě i odvodněných pramenišť a navazujících mokřadů. Řešili jsme rovněž budoucí plánované projekty odstraňování odvodňovacích systémů na území Chráněné krajinné oblasti Šumava, které vychází z úspěšného projednávání revitalizace lokalit řešených na území národního parku v programu LIFE.