Ohlédnutí za letošním jarem
5. 6. 2020
Odběry vzorků rašeliny před revitalizací dokončeny
9. 7. 2020

Startujeme spolupráci

Minulý týden nás navštívili zaměstnanci státního podniku Vojenské lesy a statky, kteří plánují realizaci projektu LIFE na území jedné ze svých divizí. A plán je to skvělý. Kromě jiného se budou snažit napravovat vodní režim. V našem projektu se věnujeme podobné problematice, proto můžeme sdílet poznatky a rovněž se podělit o zkušenosti s přípravnou fází projektu a veškerou administrativou.

Při terénní pochůzce jsme představili původně rašelinnou smrčinu na úpatí Stožce, která degraduje následkem odvodnění a v rámci projektu ji budeme revitalizovat.

Odvodněná rašelinná smrčina

Jak bude obnoven lesní potok