Navštivtě přírodní krásy v okrese Freyung-Grafenau
28. 5. 2020
Sdílíme zkušenosti s Vojenskými lesy a statky
25. 6. 2020

Jaro je už definitivně za námi. Poněkud zvláštní doba, která poznamenala celou společnost. I přes všechny věci, které se děly kolem, se naše revitalizační práce nezastavily. Sice většinou každý sám, ale naplno, jsme pracovali v terénu a připravovali vše pro to, aby mohly být letošní projekty včas a v určeném termínu zahájeny.

 

Co vše se podařilo udělat

Prořezávky v podmáčených porostech

V rašelinných a podmáčených lesích na lokalitách Devítka, Stožecká a Gerlova Huť byly v terénu vyznačeny prořezávky podél kanálů i v ploše porostů. Prořezávky podél odvodňovacích kanálů uvolní cestu lehké technice tak, aby bylo možné umělé kanály zablokovat systémem hrází a zasypat zeminou. Uměle vysázené podmáčené porosty je třeba také prosvětlit, aby se po zavodnění mohly vrátit mokřadní rostliny a rašeliníky, které jsou pro obnovu mokřadních lesů i pro zadržování vody klíčové. V současné době se vypisují minitendry na realizaci určených prořezávek.

Vyznačení prořezávek pro revitalizace a obnovu rašelinných lesů  bylo v neprostupných hustých porostech často dosti náročné.

 

Vytyčení revitalizačních opatření

Na všech 15 lokalitách, které budou revitalizovány v letošním roce, se začalo s přesným vytyčováním všech míst, kde budou umístěny dřevěné přehrádky v kanálech, a s vyznačením tras, kterými povedou obnovené potoky. Než nastoupí firmy, jež budou revitalizační práce provádět, musí být vše připraveno. Do konce května byly vytyčovací práce dokončeny na 10ti z 15 letošních lokalit. Jedná se o lokality Smrkový vrch, Střelecký průsmyk, Gayerrück, Gerlova huť, Malý Bor, Pod Skelnou, Střelnice, Černý Kříž, Stožecká a Devítka.

 

 

Opatření pro tetřívka

Během jara byly také vybrány plochy pro sečení mokrých luk, které jsou důležité pro místní populaci tetřívků. Letos se bude kosit na celkové ploše téměř 13 ha na lokalitách Novosvětské slatě, Nové Údolí, Raškov, Březová Lada a Dobrovodské louky. Dodavatelé byli již vysoutěženi a práce začnou přibližně v polovině července. Kosit se bude ručně nebo lehkou technikou.

Letos budou nově koseny i mokré louky u Březových Lad.

 

 

 

Příprava projektových dokumentací pro další lokality

V terénu jsme spolu s projektanty také připravovali a ladili projektové dokumentace pro projekty, jež budou realizovány v dalších letech.  Jednalo se hlavně o lokality v okolí Kvildy či Borových lad – Mezilesní slať, Pramenská, Jezerní slať a Silniční slať.

Kromě nich je v přípravě dalších 5 dokumentací.