Odběry vzorků rašeliny před revitalizací dokončeny

Sdílíme zkušenosti s Vojenskými lesy a statky
25. 6. 2020
Zdařilá exkurze do mokřadů v okolí Prášil
14. 7. 2020

Co bude s rašelinou po revitalizaci

Kolegové z Katedry biologie ekosystémů (partner projektu – Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta) právě dokončili předrevitalizační odběry rašeliny. Odebírali celkem na 11 odvodněných lokalitách, které se budou v dalších letech revitalizovat. K těmto plochám přidali ještě 6 nenarušených, takzvaných kontrolních lokalit, kde odebrali rašelinu stejným způsobem. Vzorky rašeliny se dále musí zpracovat v laboratoři a podrobit několika analýzám, které nám například ukáží kolik vody rašelina zadržuje, jakou má kyselost, jak rychle zde probíhá rozklad či kolik v ní žije mikroorganismů a jak jsou aktivní. Výsledky z nenarušených lokalit v porovnání s odvodněnými lokalitami umožní vyhodnotit vliv dlouhodobého odvodnění na sledované vlastnosti rašeliny. V následujících letech nám naopak data z nenarušených lokalit pomohou vyhodnotit, zda jde vývoj na revitalizovaných lokalitách tím správným směrem.

Podívejte se, jak odběry probíhají…