Mladí ambasadoři ochrany klimatu pomáhali v mokřadech

Byli jsme na Dni Národního parku Šumava
19. 7. 2022
Kdo se zajímá o náš projekt?
20. 9. 2022

Zajímají se o vývoj klimatu, zapojují se do akcí souvisejících s ochranou přírody, řeší, v jakém světě budou žít a snaží se svoje zážitky sdílet s dalšími lidmi skrze sociální média. Tak by se dali popsat účastníci kempu pořádaného v rámci výzvy Climate Game On, který na území NP Šumava pořádaly kolegyně z organizace Na Mysli za pomoci Hnutí Duha.

My jsme mladé ambasadory ochrany klimatu provedli po rašeliništích, vyprávěli jim o principech jejich obnovy, souvislostech se změnou klimatu a zorganizovali brigádu, při níž nosili dříví na stavbu dřevěných hrázek, v odvodňovacích kanálech jich několik dokonce postavili, roznášeli mulč na revitalizovaných mokřadech a zasypávali odvodňovací kanály v lesních prameništích. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o obnově vodního režimu krajiny a funkcích, které v krajině mokřady mají.

Podívejte se na několik fotografií ze zdařilé akce: