Přeshraniční exkurze v okolí Krásné Hory
8. 7. 2022
Mladí ambasadoři ochrany klimatu pomáhali v mokřadech
23. 8. 2022

Společně s kolegy z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jsme návštěvníkům Dne Národního parku Šumava představovali, čemu se věnujeme v projektu LIFE for MIRES. Zuzana Urbanová a Tomáš Picek z Přírodovědecké fakulty s sebou přivezli vzorky rašeliny z odvodněných i zachovalých rašelinišť, na nichž lze velmi dobře demonstrovat, jak se mění vlastnosti rašeliny, dojde-li k dlouhodobému poklesu hladiny podzemní vody. Představili rovněž několik druhů rašeliníků a různé druhy půd.

Premiérově jsme představili model říčního koryta, jichž jsme díky programu LIFE pořídili hned několik a poslouží při výukových programech o vodě na našich Střediscích environmentální výchovy. Nerezovým stolem, jenž je naplněný pískem, protéká voda a děti (ale i dospělí) si tak mohou modelovat různé typy říčního koryta, pozorovat erozi, chování sedimentů a v neposlední řadě měřit i rychlost odtoku.

Během dne se u našeho stánku vystřídalo mnoho návštěvníků a celou akci provázela myšlenka Roku mokřadů 2022.