Ohlédnutí za rokem 2020
13. 1. 2021
Světový den mokřadů
2. 2. 2021

V průběhu roku 2020 se nám díky LIFE projektu podařilo obnovit 5 kilometrů potoků, které se z odvodňovacích kanálů vrátily do svých zvlněných tras. Napřímené vodní toky jsou problém, protože svou energii směrují hlavně do vymílání dna. Rýhy se prohlubují a problém odvodnění krajiny se zhoršuje. V mělkých a křivolakých potocích naopak probíhá tzv. boční (břehová) eroze. Trasa potoka se může měnit, meandry se rozšiřují, protrhávají, splaveniny se záhy zase usazují a potok zůstává u povrchu. Díky tomu ve svém okolí zanechává pestrou mozaiku mokřadů. Do nich se může čas od času při vydatnějších srážkách vylít (vybřežit) a odtok vody z území se výrazně zpomalí. V opačném případě, kdy se říční síť krajiny skládá z narovnaných koryt s velkou kapacitou průtoku, se mnohem častěji formují povodňové vlny a lidská sídla jsou v ohrožení.

Křivolaké potůčky s přirozenou podobou koryta vyhovují i celé řadě živočichů. Podemleté břehy a tišiny s oblibou využívají mladí pstruzi jako úkryt před predátory. Okamžitě po revitalizaci nebo ještě za jejího průběhu je krásně vidět, jak nové mokřadní biotopy objevují nejrůznější vážky nebo ptačí druhy jako jsou kulík říční a bekasina otavní. Revitalizace potoků tudíž nepřináší jen pozitiva pro vodní režim krajiny, ale rovněž nový domov pro vzácné druhy.

Malý Bor - pohled na obnovené luční prameniště vpravo dole, zablokovaný kanál, který ho odvodňoval a potok vinoucí se svahem (dvakrát křižuje kanál). Další pramenný systém byl obnoven v březovém porostu v pravém horním rohu fotografie.

Malý Bor – pohled na obnovené luční prameniště vpravo dole, zablokovaný kanál, který ho odvodňoval a potok vinoucí se svahem (dvakrát křižuje kanál). Další pramenný systém byl obnoven v březovém porostu v pravém horním rohu fotografie.

Pod Skelnou – z pramenišť nad i pod silnicí z Harmanic do Železné Rudy byla voda svedena rýhami hlubokými přes 2 metry. Ty jsme ucpali, zasypali a vodu převedli do mělkých potoků vinoucích se svahem drobnými mokřady. Tím jsme zastavili vysychání pramenného svahu.

Podívejte se na galerii dalších šumavských potůčků, které díky loňským revitalizacím znovu získaly svou přírodní podobu i směr: