PF 2021
26. 12. 2020
Galerie obnovených šumavských potoků
29. 1. 2021

Ohlédnutí za rokem 2020

Rok 2020 byl nestandardní v mnoha ohledech. Naštěstí byly práce covidovou situací ovlivněny jen málo, a mnoho věcí se podařilo udělat.

Tady je malé shrnutí loňského roku v číslech:

V roce 2020 jsme vysoutěžili šest dodavatelů pro revitalizace na 15 lokalitách. Nakonec se ale pracovalo jen na 14 místech, protože dvouletá realizace Nové Hůrky začne po vzájemné dohodě s dodavatelem až v roce 2021. V loňském roce se podařilo revitalizovat mokřady a vodní režim na území o celkové rozloze 243 ha. Máme tedy hotovo 12 % z ploch, jež bychom v rámci LIFE projektu chtěli revitalizovat. O která mokřadní místa se konkrétně jedná, můžete vidět z přiložené mapky.

14 lokalit
243 ha obnovených mokřadů
37 km odvodňovacích kanálů
4,5 km obnovených potoků

 

Potok v Novém Údolí před (srpen) a po (prosinec) revitalizaci.

Práce postupně začínaly od půli července a byly ukončeny během prosince. Na všech 14 lokalitách jsme celkem zrušili 37 km odvodňovacích kanálů, což se rovná trase z Prahy do Mělníka. Do těchto kanálů bylo zabudováno přes 1900 příčných dřevěných přehrádek, jež po zasypání zeminou zajistily jejich ucpání. Zablokované odvodňovací kanály neodvádějí vodu pryč a ta se díky tomu v mnohem větší míře zadržuje v krajině. Dále bylo obnoveno 4,5 km drobných potoků, které se z hlubokých kanálů vrátily do svých původních tras a mělkých koryt. Podařilo se nám zlepšit vodní podmínky na 10 ha cenných vrchovišť, 11 ha nelesních ostřicových rašelinišť, 35 ha rašelinných smrčin a 45 ha podmáčených smrčin. Kromě toho jsme také pokosili 13 ha vlhkých a rašelinných luk jakožto nabídku potenciálního tokaniště pro tetřívky v místech, kde kdysi jejich tok probíhal. Na funkčnost tohoto opatření poukazuje fakt, že na jednu z luk pokosených v roce 2019 se již v loňském roce tetřívci nově vrátili a tokali.

Tolik asi k základnímu shrnutí.

Postupné představení jednotlivých lokalit se spoustou obrázků a revitalizačních momentek bude následovat v příštích dnech. Tak se k nám nezapomeňte vracet…

Zasypané kanály a obnovené potoky pod bývalou osadou Skelná (říjen 2020)