Lze revitalizovat na hospodářské půdě?
11. 11. 2020
PF 2021
26. 12. 2020

Dokonale přizpůsobená životu v mokřadech: Zoologická rarita se chytila do (foto) pasti na bavorských lokalitách projektu LIFE pro MIRES

Myšivka horská je jedním z nejvzácnějších druhů drobných savců v Německu. Foto: Stille NATUR/ David Stille, 2020

Foto: David Stille 2020

S pouhými třemi známými výskyty (ve Šlesvicku-Holštýnsku, Bavorském lese a Bavorských Alpách) je myšivka horská (Sicista betulina) jedním z nejohroženějších druhů savců v Německu. Tento druh byl objeven pomocí fotopastí v několika oblastech podél Zeleného pásu – v roce 2020 byl poprvé ověřen také na lokalitách projektu LIFE ve správě BUND Bayern v Haidmühle (Langreut) a Philippsreut (Wagenwasser). Fotopasti jsou součástí společného výzkumného projektu bavorského regionálního sdružení pro ochranu ptáků (LBV) a společnosti BUND Bavaria v rámci Bavorského programu biologické rozmanitosti do roku 2030 „NaturVielfaltBayern“.
Tato myška s charakteristickým hřbetním pruhem na zádech je malé stvoření s délkou hlavy a trupu 50 až 75 milimetrů a hmotností mezi 5,5 a 13,5 gramy – v podmáčených oblastech je však mnohem úspěšnější než větší druhy myší. Místo toho, aby se pohybovala po mokrých plochách na zemi, využívá k přesunům trvalky a keře. Díky tomuto dokonalému přizpůsobení se životu v mokřadech je jejich „vlajkovým druhem“. Tato adaptace však může být i jejím ohrožením, pokud se pro ni dlouhodobě nepodaří zajistit, obnovit a propojit stávající rašeliniště a další mokřadní stanoviště.

Malá myška, velké závazky

Z hlediska ochrany přírody je objev tohoto vzácného druhu dílem štěstí. Zároveň je to však velká výzva, protože nyní je třeba revidovat a upravit plány všech revitalizačních opatření v projektových oblastech. Důvodem je, že terénní opatření, jako je plánované rušení odvodňovacích příkopů v oblasti „Langreut“, představují pro myšivku hrozbu, přestože tomuto druhu dlouhodobě opětovné namokření oblastí prospívá . Musí být proto vytvořena kompenzační stanoviště, do nichž se mohou myši „přesunout“, v průběhu provádění stavebních prací. Kromě toho musí být opatření přizpůsobena životnímu rytmu myši (hibernace, vyvádění mláďat atd.). Za tímto účelem BUND Bayern nadále úzce spolupracuje s odborníkem Davidem Stillem. Dlouhodobým cílem je zvětšit stanoviště myšivky horské a spojit dříve izolované dílčí populace podél Zeleného pásu Evropy.