O spolupráci s Lenkou Dusilovou
10. 11. 2020
Malá myška, velké závazky
23. 11. 2020

Zveme na sledování příspěvku o zkušenostech s revitalizací vodního režimu na zemědělsky a lesnicky využívaných pozemcích.
RNDr. Iva Bufková, Ph.D., odborná garantka projektu LIFE for MIRES, představí lokality, na nichž jsme letos obnovovali prameništní svahy a drobné potoky, přičemž jsou v režimu obhospodařovaných ploch. Připojte se 18. listopadu v 16 hodin ZDE.

Příspěvek je součástí konference Říční krajina, organizované Koalicí pro řeky, Greenpeace a Zemědělskou fakultou Jihočeské Univerzity v ČB a všechny příspěvky je možné sledovat online přes Facebook ZDE.

Celý program:
St 11. 11. 16:00 Pithart, D.: Velká vodní díla – jak je prosadit, jak jim zabránit?
Pá 13. 11. 16:00 Vrána, P.: Bečva – otrava řeky a co dál?
Po 16. 11. 16:00 Čížková, H.: Voda v zemědělské krajině
St 18. 11. 16:00 Bufková, I.: Lze dělat revitalizace vodního režimu na zemědělsky a lesnicky využívaných pozemcích? – Příklady ze Šumavy.