Mokřadních akcí se zúčastnilo více než 400 lidí

Zahraniční studenti se zapojili do projektu
16. 10. 2019
Byli jsme na studijní cestě, aneb LIFE a sdílení zkušeností
28. 11. 2019

První sezóna ukázala potěšující zájem veřejnosti i různých zájmových uskupení

V projektu LIFE for MIRES je naplánovaná opravdu široká škála aktivit pro veřejnost. Jedná se o dobrovolnické akce, při kterých se lidé mohou přímo zapojit do obnovy rašelinišť, dále exkurze pro veřejnost či odborné skupiny a rovněž i populárně-naučné přednášky pro návštěvníky národního parku nebo zájmové organizace. Samostatnou kapitolou je pak hlubší spolupráce se školami, tu však máme stále ještě před sebou a vše potřebné připravujeme. První rok akcí pro veřejnost je v tuto chvíli za námi, a je proto možné zhodnotit, zda a do jaké míry jsou pro návštěvníky a místní obyvatele atraktivní.

 

Nejvíce jsme pořádali tzv. Dnů pro rašeliniště, konkrétně 7 jednodenních a 2 víkendová setkání. Hlavní myšlenkou takového dne je, že účastníci mají možnost vzít do ruky rýče, lopaty a kbelíky a na určené lokalitě si vyzkoušet, jak se revitalizace mokřadů provádějí. Přispějí tím k navrácení vody do krajiny a my je za to posléze provedeme nepoškozenými rašeliništi, kde vládne příroda a vodní režim přirozeně funguje. Účast na těchto akcích byla opravdu překvapivá – zúčastnilo se jich totiž celkem 119 dobrovolníků!

Mokřadní exkurze jsou také výbornou formou, jak lidem přímo v prostředí šumavských rašelinišť předat zajímavé informace o jejich fungování, vzácných druzích, o tom proč je obnovujeme, jaké ekosystémové služby člověku poskytují a proč jsou chráněny sítí Natura 2000. Kde nejlépe hovořit o přírodě než v národním parku, kde se vyvíjí ve své přirozené podobě bez zásahů člověka? V letošním roce jsme veřejnosti nabídli 2 exkurze, mimo to jsme prováděli pedagogy ze školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka, studenty Univerzity ve Wageningenu, kolegy z Krkonošského Národního parku nebo z našich Středisek environmentální výchovy. Nejčastěji navštěvovaným místem byl revitalizovaný pravobřežní přítok Studené Vltavy, potok Hučina, kde po šesti letech od návratu do původního potočiště můžeme sledovat, jak si příroda vše velmi rychle vezme zpět do svého područí. Pokud bychom měli spočítat, kolik lidí jsme celkem provedli, dostaneme se bezmála ke dvěma stovkám osob.

O projektu jsme letos rovněž na několika místech přednášeli. Pro veřejnost jsme uspořádali večerní promítání ve Vimperku, Kašperských Horách a na Kvildě. Činili jsme se ale i jinde než přímo na Šumavě a navštívili jsme s přednáškou například celorepublikové skautské setkání Elixír, Týden vzdělávání dospělých na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích,  strakonickou Šmidingerovu knihovnu a v neposlední řadě jsme přednášeli i na výročním setkání krajových organizací ČSOP či na školení BESIPu. Na prezentace projektu se přišlo podívat takřka 150 lidí, kteří se zajímají o problematiku vody v krajině.

Na letošní zimu plánujeme redakční práci na učebnici a pracovním sešitu především o vodě v šumavské přírodě, jež se stanou podkladem pro mokřadní výukový program nově nabízený Středisky environmentální výchovy Národního parku Šumava. Po jejich vydání se bude moci naplno rozběhnout spolupráce se školami a už v příštím roce se žáci základních škol mohou těšit na velkou mokřadní soutěž, která se uskuteční na jaře.

Pokud máte zájem o nějakou z námi nabízených akcí, neváhejte kontaktovat Lukáše Linharta, našeho koordinátora pro práci s veřejností, na adrese: lukas.linhart@npsumava.cz.