O dobrovolnické činnosti v projektu
5. 10. 2019
Mokřadních akcí se zúčastnilo více než 400 lidí
5. 11. 2019

Vyřezávání náletových stromů jako opatření pro ochranu rašelinišť a klimatu? – Mezinárodní studentský pracovní kemp pomohl k obnově rašelinných pramenišť

Od 17. do 20. září 2019 se 25 studentů a pedagogů z Finska, Rakouska a Německa zapojilo do projektu LIFE for MIRES v okolí Langreutu u Haidmuhle, kde pomáhali při ochraně rašelinišť, klimatu a přírodních stanovišť zařazených do tzv. Zeleného pásu Evropy. Akci společně pořádali BUND Naturschutz (BN) a Společnost pro podporu experimentálního vzdělávání (“Erlebnistage”). Pod vedením jednoho z koordinátorů projektu z BN Karla Kleijna skupina pracovala na výřezu hustého porostu břízy na ploše kolem půl hektaru. Území je součástí rozsáhlejšího prameniště, které patří do území Natura 2000 s názvem “Bischofsreuter Waldhufen”.

Vyčištění plochy od náletu způsobeného vybudováním odvodňovacích kanálů, je jedním z prvních důležitých kroků v procesu znovuzavodnění a uvedení rašelinného stanoviště do přírodě blízkého stavu. Proč je ale tak důležité z plochy odstranit březový porost? Stromy svým růstem odjímají velké množství vody z půdy, tím negativně ovlivňují rašelinné těleso a znemožňují růst rašelinné vegetace. V přirozeném stavu podobný biotop umožní růst břízy pouze v jeho okrajích, jelikož v centru je díky vysoké hladině podzemní vody růst stromů prakticky znemožněn. Avšak v minulosti byla plocha odvodněna, bříza nalétla po celém rašeliništi, tím došlo k ještě většímu odvodnění a rašeliniště stále více degradovalo.

Dalším přidruženým efektem výřezu dřevin je, že díky dostatku světla jsou rostlinná společenstva jako Parnassio-Caricetum, která jsou chráněna jako relikvie, opět schopna prosperovat. Rovněž zmije obecná (Vipera berus), která potřebuje otevřené plochy s přímým dopadem slunečního záření, se může na lokalitu vrátit. Pro studenty a jejich supervizory byl pracovní kemp možností dozvědět se vice o projektu LIFE for MIRES, Zeleném pásu Evropy, ochraně rašelinišť, klimatu a ochraně přírody obecně. Mimo jiné o tom, že v určitých případech je za účelem záchrany specifického biotopu potřeba intenzivnějšího zásahu v podobě kácení.

Jelikož byla projektová opatření prováděna na majetku Bavorských státních lesů, rádi bychom poděkovali Lesní správě Neureichenau za přátelskou spolupráci. V nadcházejících letech projde revitalizací přímo navazující plocha ve vlastnictví BN za účelem zvýšení hladiny podzemní vody v celém území. Tak bychom rádi dosáhli opětovného nastartování rašelinotvorného procesu.

Odkaz na reportáž v Bavorské televizi (BR): https://www.br.de/mediathek/video/klimaschutz-und-artenvielfalt-helfer-im-moor-av:5d84b05b35b0a3001aa43163

Kontakt: BUND, oddělení Zeleného pásu Evropy, melanie.kreutz@bund-naturschutz.de