Den pro rašeliniště na Cikánské slati
9. 8. 2019
Dny pro rašeliniště ve Vltavském luhu
29. 8. 2019

Jak přistupujeme k revitalizacím, kde se vyskytují vzácné druhy?

V průběhu letošního jara a léta proběhlo podrobné mapování ohrožených druhů rostlin na všech projektových lokalitách. Zvláštní pozornost jsme věnovali lokalitám, kde bude revitalizace zahájena již v letošním roce. Před zahájením stavebních prací potřebujeme získat detailní informace o výskytu vzácných druhů, které by v jejich průběhu mohly být poškozeny. Velká část zejména těch nejvíce ohrožených a citlivých druhů se vyskytuje v dosud nejméně ovlivněných částech lokalit, kam nebudeme zasahovat vůbec, popř. zde budou probíhat jen ruční práce bez použití techniky. Některé, zejména na Šumavě relativně běžnější druhy, se však vyskytují i v bezprostředním okolí odvodňovacích kanálů, které budeme v průběhu revitalizace přehrazovat a zasypávat. Stavební práce budou probíhat tak, aby se minimalizoval vliv na populace těchto druhů, v nezbytných případech bude proveden transfer na vhodná stanoviště v blízkém okolí.

V průběhu mapování byl zaznamenán výskyt několika masožravých rostlin (rosnatka okrouhlolistá, rosnatka anglická, tučnice obecná) i celé řady orchidejí (například bradáček srdčitý, korálice trojklanná, prstnatec májový, prstnatec Fuchsův, vemeník zelenavý). Z druhů, které se vyskytují i v bezprostřední blízkosti kanálů a bude třeba jim během stavebních prací věnovat zvláštní pozornost, lze jmenovat například dřípatku horskou, plavuň pučivou, kamzičník rakouský, oměj šalamounek nebo prhu arniku.