Mapování ohrožených druhů
16. 8. 2019
První rok projektu je minulostí
19. 9. 2019

V srpnu jsme pořádali hned tři dobrovolnické dny na Soumarském rašeliništi

Rašeliniště (původně údolní vrchoviště) u Soumarského mostu bylo v minulosti průmyslově těženo. Z osmimetrové vrstvy rašeliny, která se zde přirozeně nahromadila za zhruba 12 000 let, zbyl po těžbě jen asi metr. Stav rašeliniště po těžbě byl ale z mnoha ohledů problematický. Místo aby krajinu ochlazoval původní mokřad, obnažený tmavý povrch se při slunečných dnech ohříval a své okolí výrazně oteploval. Nastal tedy úplně opačný efekt, než má rašeliniště v přirozeném stavu. Kvůli odvodnění se do rašeliny dostaly mikroorganismy, které způsobují rozklad. Místo akumulace uhlíku v nerozložené organické hmotě probíhalo uvolňování CO2 do atmosféry.

Z těchto důvodů se Správa Národního parku Šumava v letech 2002 – 2004 rozhodla rašeliniště revitalizovat. Odvodňovací kanály byly zablokovány a zasypány, aby se hladina podzemní vody dostala opět k povrchu. Po obnažené rašelině byl rozprostřen mulč získaný z okolních vlhkých a podmáčených luk. Tím bylo zajištěno rozšíření mokřadních druhů rostlin. V současné době plocha zarůstá vegetací a roztroušeně se objevují silně zamokřené plochy.

Za účelem dalšího zvýšení hladiny podzemní vody bylo zapotřebí hrázkami zablokovat část hlavního odvodňovacího kanálu. To je příležitost pro dobrovolníky z široké veřejnosti, kteří se přímo zapojili do záchrany mokřadu. První skupinou, jež nám přijela pomoci, byl spolek Zelené srdce z Hlavence. Jedná se o nadšence, kteří se věnují vysazování zeleně v okolí své obce. Přivítali jsme také zahraniční návštěvu – šestnáct mladých dobrovolníků z německé organizace BUND Naturschutz nám rovněž výrazně pomohlo. Do třetice se k nám připojili lidé, kteří se na akci přihlásili přes naše webové stránky. Celkem na rašeliništi pracovalo 44 dobrovolníků a za poznáním nenarušeného vodního režimu jsme se vždy po práci vydávali na exkurzi do Vltavského luhu.

Radostnou atmosféru čišící z našich dobrovolnických dnů si můžete prohlédnout v galerii: