Sečení pro tetřívka
2. 8. 2019
Mapování ohrožených druhů
16. 8. 2019

Dobrovolníci se opět zapojili do projektu LIFE for MIRES, tentokrát na Cikánské slati

Revitalizace lokality, která představuje mozaiku rašelinných lesů a horských vrchovišť, proběhla již v roce 2004. Na místech, kde jsou revitalizační hrázky stále částečně obnažené a odvodňovací kanál ne zcela zarostlý, hrozil rozklad dřeva a omezení funkčnosti provedených opatření.

Proto jsme v sobotu 3. srpna vyrazili na Cikánskou slať s dobrovolníky, hrázky zasypali zeminou a obložili rašeliníkem. Díky tomu postupně zarostou a zpevněný val poslouží k prodloužení životnosti revitalizace. Terénní sníženiny vzniklé rýpáním zeminy představují vhodnou příležitost pro uchycení mokřadních rostlin.

Do úsilí navrátit na Cikánskou slať rašelinotvorný proces, který zde probíhal dlouhá tisíciletí, se zapojilo 15 dobrovolníků. Posléze jsme se vydali na exkurzi údolím Roklanského potoka.