Tisková zpráva – přeshraniční festival v Haidmühle

Přijďte na letní festival věnovaný vodě
4. 7. 2019
Reportáž z přeshraničního festivalu v Haidmühle
9. 7. 2019

V neděli 7. července pořádal jeden z projektových partnerů – bavorská organizace ochrany přírody BUND Naturschutz, přeshraniční festival na hraničním přechodu Nové Údolí – Haidmühle. Za přispění zaměstnanců Správy NP Šumava a NP Bavorský les jsme připravili program pro místní obyvatele i turisty. Zaměřen byl na vodu v krajině, revitalizace rašelinišť a jiných mokřadů prováděné v projektu LIFE for MIRES a přeshraniční spolupráci 30 let po pádu železné opony.

Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: life.npsumava.cz/media/tiskove_zpravy