Ekosystémové služby, aneb co revitalizace přinesou lidem

Příprava letošních revitalizací je v plném proudu
24. 6. 2019
Byli jste s námi na první mokřadní exkurzi
2. 7. 2019

Téma Ecosystem Services (ekosystémových služeb) se naštěstí v současné společnosti začíná objevovat stále častěji. Ekosystémové služby jsou založeny na interakci člověk – krajina a ve zkratce by se daly popsat jako přínos jednotlivých ekosystémů v daném stavu pro společnost. Jejich podstatou je tzv. monetarizace, tedy finanční vyjádření toho, co  určitý typ krajinného prvku svým působením na okolí lidem přináší. Jedním z cílů našeho projektu je proto zhodnocení vlivu revitalizovaných mokřadů na život místních obyvatel i návštěvníků národního parku.

U obnovených mokřadních biotopů se hodnotí například o kolik se po revitalizaci zvýší hladina podzemních vod, resp. jakou má takové množství vody hodnotu. Dále rovněž jaký objem vody zadrží při přívalových srážkách obnovená přírodní niva potoka rozlivem a jak významně sníží ničivé dopady povodňové vlny, tedy zdali a do jaké míry eliminuje škody na majetcích lidí.

U rašelinišť, jednoho z hlavních druhů mokřadů, jimž se v projektu věnujeme, se měří jejich schopnost ukládat uhlík, tedy snižovat globální množství skleníkových plynů způsobujících oteplování planety.

Jakožto nový trend v oboru ekosystémových služeb se prosazuje (nad rámec monetarizace) také estetická hodnota přírodních biotopů a jejich pozitivní působení na psychické zdraví člověka.

Abychom se o ekosystémových službách dozvěděli více a pokryli všechny případné dopady revitalizací na společnost, uspořádali jsme 26. června 2019 workshop s odborníky, kteří v tomto oboru v České republice působí. Pracovního setkání se společně s naším týmem zúčastnily i kolegyně z Jihočeského kraje, kde taktéž řeší velký projekt na ochranu přírody, kofinancovaný programem Life, s názvem CZSK SouthLife.