Ekosystémové služby, aneb co revitalizace přinesou lidem
28. 6. 2019
Přijďte na letní festival věnovaný vodě
4. 7. 2019

Mokřadní exkurze – obnovený potok Hučina a niva Studené Vltavy

V neděli 30. června 2019 jsme uspořádali první mokřadní exkurzi zaměřenou na obnovu vodního režimu krajiny a revitalizace plánované v projektu LIFE for MIRES.

15 nadšených účastníků díky nám poznalo krásy a přínosy přírodních meandrujících potočišť, a to nejen vizuálně! Průvodní výklad naší odborné garantky revitalizací, Ivy Bufkové, byl zaměřen především na to, co vše dokáže niva potoka, když není narušená lidským zásahem. Iva Bufková neopomněla zmínit, jak ohromné množství vody dokáže zadržet při přívalových srážkách a chránit tak lidská obydlí kolem nižších partií toku, nebo například jaký má význam v čištění vody a ochlazování krajiny. Zamokřená území totiž sluneční energii spotřebovávají na výpar, primárně ji neodráží a negenerují teplý vzduch, jako tomu je u ploch bez vegetace nebo dokonce zpevněných ploch.

Jednou z lokalit navržených k revitalizaci jsou rovněž louky na Černém Kříži, kde jsme měli možnost spatřit hustou síť odvodňovacích kanálů, které přirozeně mokrou ostřicovou louku změnily v silně vysychavé stanoviště.

Ve fotogalerii se můžete podívat, jaká místa lze navštívit při našich akcích pro veřejnost.