Příprava letošních revitalizací je v plném proudu

Projektový den – 4. setkání partnerů
10. 6. 2019
Ekosystémové služby, aneb co revitalizace přinesou lidem
28. 6. 2019
Mapový podklad pro projektovou dokumentaci lokality mezi Tříjezerní slatí a Roklanským potokem

Mapový podklad k lokalitě Rybárny II

Příprava letošních revitalizací je v plném proudu

Letos začnou projektové práce hlavně na Prášilsku, a to od nejzápadnější lokality Gerlova huť, ale první revitalizační vlaštovky navštíví i Modravsko (Střelecký průsmyk) a Stožecko (Nové Údolí, Devítka, Stožecká). V současnosti vyřizujeme povolení ke stavbám, úpravám toků, zásahům do biotopů zvláště chráněných druhů (máme jich na lokalitách mnoho, ale budeme je rušit minimálně a naopak jim zlepšíme stanoviště) a v případě nutnosti povolení ke kácení dřevin za účelem uvedení biotopů do stavu blízkému přirozené podobě.

Úspěšně dokončujeme přípravy projektových dokumentací, na které budou podkladem pro veřejné zakázky na samotné terénní práce a jejich následnou realizaci. Pro většinu letošních lokalit už jsou hotové, jde o Malý Bor, Novou Hůrku, Slučí tah, Devítku a Střelecký průsmyk. Další se blíží do cílové rovinky: Pod Skelnou, Gerlova huť, Smrkový vrch, Nové Údolí, Stožecká, Kameničná. Některé další už vysoutěžili projektanti a pomalu se seznamují s radostmi a strastmi, které je šumavských močálech čekají.

Na přiložené mapě můžete nahlédnout do příprav projektové dokumentace lokality Rybárny II, která leží mezi Tříjezerní slatí a Roklanským potokem. Více informací o lokalitách najdete na tomto odkazu: https://life.npsumava.cz/lokality/