Přijďte na přednášky o vodě v krajině
7. 5. 2019
Příprava letošních revitalizací je v plném proudu
24. 6. 2019

7. června 2019, Kašperské Hory

Tzv. Project Days jsou důležitou součástí našeho projektu. Čtyřikrát ročně se schází všichni čtyři partneři projektu, aby projednali nejdůležitější aktivity, na kterých spolupracují. Hlavními body červnového setkání byly práce na projektových dokumentacích, monitoring dopadu revitalizací na obnovované lokality, společné akce pro veřejnost. Projektový den byl zakončen exkurzí na projektové plochy.

Akce pro veřejnost, které s bavorskými partnery připravujeme v přeshraniční spolupráci, jsou na letošní rok plánovány hned tři. První červencová neděle bude věnována festivalu v Haidmühle. Ten pořádá náš partner BUND Naturschutz pro obyvatele žijící v blízkosti Nového Údolí. Více k programu se dozvíte brzy v aktualitách. Dále budeme organizovat dva přeshraniční Dny pro rašeliniště, při kterých budou čeští i němečtí účastníci pomáhat se zazeměním dosud zbudovaných revitalizačních opatření.

Při odpolední exkurzi jsme navštívili Černohorský močál, kde byl našim partnerům představen výsledek revitalizací realizovaných v letech 2006 a 2014. Poté jsme se přesunuli na lokalitu Skelná, kde budeme řešit dramatické odvodnění důležitých pramenišť a podmáčených luk v povodí řeky Křemelné.

Projektové dny přispívají ke zdárnému plnění projektových cílů a koordinaci našich aktivit.