56%

lokalit má projektovou dokumentaci

33%

dalších projektových dokumentací v přípravě

35%

lokalit se zahájenou revitalizací

opatreni-svg-svg
318

dobrovolníků pomohlo

Jak můžete pomoci?

parallax background

Hlavní cíle projektu"Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody."

Přeshraniční obnova rašelinišť, mokřadů a přírodního vodního režimu na ploše 2059 hektarů

Zlepšení stavu biotopů pro tetřívka obecného

Zapojení veřejnosti do obnovy rašelinišť a zvýšení informovanosti o mokřadech a jejich významu pro vodní režim v krajině včetně zmírnění dopadu klimatické změny

bw
bn
Kalendář akcí
Čeština