Světový den mokřadů a nová videa
2. 2. 2024

Nedílnou součástí naší činnosti jsou exkurze. Program LIFE se nesoustředí pouze na opatření v terénu vedoucí ke zlepšení stavu biotopů. Dáváme si záležet i na tom, aby se zkušenosti nabyté v rámci realizace projektu dostaly dál. Proto jsme na konci května přivítali naše kolegy z Agentury ochrany přírody a krajiny, kteří působí v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Obnova lesních pramenišť totiž probíhá také u Vojenských lesů a statků, s.p.! Díky probíhajícímu projektu LIFE Adapt Brdy již několik lesních mokřadů čeká na zrušení sítě odvodňovacích kanálů.

Proto jsme si společně prohlédli revitalizaci projektové lokality Nové Údolí a Stožecká, kde jsme řešili podobný případ odvodněných praměnišť a navazujících regulovaných potoků. Diskutovali jsme různá úskalí obnovy vodního režimu v lesních porostech. Cílem bylo především podělit se o metody, které byly úspěšné, i ty, jež naopak nefungovaly podle představ. Součástí exkurze byly rovněž obnovené potoky pod Stráženskou slatí.

Podívejte se na fotografie: