Provedli jsme studenty lesnictví
13. 11. 2021
Výsledky dvou let revitalizačních prací
2. 1. 2022
Jak se letos pomáhalo, aneb mokřady stále lákají

Akce pro veřejnost neodmyslitelně patří k projektu LIFE for MIRES. Práce na obnovovaných mokřadech a potocích při exkurzích ukazujeme nejen odborníkům, ale rovněž žákům ZŠ, studentům, návštěvníkům národního parku a místním obyvatelům. Na vycházkách s výkladem o obnově mokřadů jsme letos přivítali 314 lidí, z toho dokonce 108 odborníků, kteří se profesně zabývají revitalizacemi vodního režimu.

Někteří účastníci se však do manuální práce přímo zapojují, čímž nám velmi pomáhají s urychlením revitalizace. Nosí stavební materiál na nedostupná místa a firma tak může postupovat mnohonásobně rychleji. V podmáčených částech mokřadu dobrovolníci dřevěné hrázky dokonce sami i staví. Poté, co čerstvé revitalizační úpravy prověří první jarní tání, vydáváme se s dobrovolníky opravovat erozí vymleté obsypy hrázek a na taková místa zároveň usazujeme mokřadní vegetaci tak, aby zeminu zarostla a zpevnila. Protože během revitalizace voda svůj odtok mění, tu a tam přijde i na dotváření malých potůčků. Veškeré tyto drobné, ale velmi důležité práce, jsou pro dobrý výsledek revitalizace nezbytné.

Každým rokem je zájem o mokřadní dobrovolnictví větší, což se ukázalo i v letošních statistikách. Na naše tzv. Dny pro rašeliniště se vydalo 339 účastníků. V roce 2022 budeme v Národním parku Šumava slavit Rok mokřadů a samozřejmě plánujeme i další dobrovolnické akce. Budeme rádi, když se přihlásíte a poznáte na vlastní kůži, jak naplňující může být pocit, když člověk pomůže vodě vrátit se zpět do míst, odkud ji v minulosti doslova vyhnal.

Podívejte se na galerii fotografií z letošních akcí: