Přečtěte si o tom, jak navracíme vodu
13. 9. 2021
Pomoc dobrovolníků byla znovu rekordní
8. 12. 2021

Exkurze pro studenty Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze

Les a voda, to je jedno z nejdůležitějších témat, která by měli studenti na lesnických fakultách pojmout, aby se stali dobrými odborníky pro lesnickou praxi. Právě proto jsme se spojili s kolegy z FLD ČZU v Praze a společně zorganizovali výjezd studentů na revitalizované lesní mokřady a do bezzásahových horských smrčin v Národním parku Šumava.

Trasa revitalizační exkurze vedla přes dříve odvodněné a loni obnovené rašelinné smrčiny, obnovená lesní prameniště a potoky, údolní vrchoviště a nivu Studené Vltavy. Studentům jsme se snažili vysvětlit roli lesních mokřadů ve vodním režimu krajiny, popsat revitalizační metody, jenž lze k návratu vody do lesa využít, diskutovali jsme o roli lesů při klimatické změně, dlouhotrvajícím suchu nebo povodních.

Do výkladu a diskuze jsme zahrnuli Typologickou tabulku lesních typů, která je běžně využívaná v lesním hospodářství a samozřejmě popisuje rovněž vodou ovlivněná lesní stanoviště. Našim cílem bylo ukázat, že právě takové plochy mají v lesních ekosystémech svůj nezastupitelný význam. Vzhledem k razantnímu odvodňování lesních porostů v minulosti jsme však o řadu mokřadních lesů přišli. Exkurze studentům nabídla vhled do projektových lokalit, kde byl vodní režim znovu napraven a představu o tom, jakým způsobem návrat vody ovlivní budoucí hospodaření.

Dobrou zprávou je, že ohlasy více než 40 studentů byly velmi pozitivní a nastupující generace si plně uvědomuje, že hospodaření v lesích by nemělo být zaměřeno pouze na produkční funkci.