Nové školní sešity o mokřadech
22. 4. 2020
Letos revitalizujeme na Gerlově Huti
22. 5. 2020
Daří se nám úspěšně plnit jeden z hlavních cílů projektu

Díky projektu LIFE můžeme každoročně pokosit cca 8,6 ha vlhkých a rašelinných luk, které pak tetřívek obecný využívá především v období toku. A tato opatření zafungovala hned po prvním roce! Při letošním monitoringu posečených ploch jsme na jedné z projektových lokalit měli možnost pozorovat několik těchto vzácných ptáků, jejichž populace je na Šumavě i v celé České republice silně ohrožena. My se proto snažíme o zlepšení jejich habitatu nejen sečením, ale rovněž obnovou rašelinišť, která jsou tetřívkům přirozeným domovem.

 

Sečená plocha ↓