Byli jsme na studijní cestě, aneb LIFE a sdílení zkušeností
28. 11. 2019
Kam na přednášky o obnově šumavských rašelinišť
22. 1. 2020

Stav projektu ke konci roku 2019

Posledních pár měsíců projektu bylo ve znamení postupného přesunu od papírové přípravy k realizaci v terénu. Pět lokalit (Malý Bor, Pod Skelnou, Nové Údolí, Devítka a Smrkový vrch) už mají vybrané „své“ realizační firmy. Na všech s výjimkou Smrkového vrchu rovněž proběhly přípravné práce spočívající zatím hlavně ve vykácení náletových dřevin, které hustě porůstají okraje odvodňovacích kanálů. Pokračování prací nám zastavila zima a hlavně ochranné podmínky pro zvláště chráněné druhy – zejména kvůli tetřevovi není možné na řadu míst přes zimu vstupovat, natož provádět hlučné práce. Alespoň částečné odstranění náletových dřevin proběhlo na podzim ještě na další trojici lokalit a to Stožecké, Devítce a Gerlově Huti. V těchto lesích jsme museli postupovat doslova v rukavičkách – stromy a plochy pro kácení byly pečlivě vybírány tak, aby se lesy neotevřely větru, který by je rozlámal, ale naopak slunci, které pomůže šíření rašeliníku dosud přehoustlými smrkovými porosty značně utiskovanému.

Další lokality – Gayerrück, Gerlova Huť, Střelecký průsmyk a nejspíš i některé další – budou hledat zhotovitele během zimy. Pokud máte stavební firmu se zkušenostmi v revitalizacích, tak neváhejte a hlaste se do vypisovaných veřejných zakázek.

Práce na 29 projektových dokumentacích podrobně popisujících revitalizační záměr už skončily, 9 dalších lokalit je zadáno projekčním firmám (a práce na nich začnou co nevidět) a posledních pět situovaných hlavně na jihu a východě Šumavy bude vypsáno v nejbližších týdnech. Sečteno, podtrženo – všech 43 lokalit na české straně Šumavy už má nebo v dohledné době bude mít podklady pro revitalizaci.

Na podzim nám počasí velmi přálo a umožnilo uspořádat mnoho akcí přímo v terénu. Namátkou jmenujme čtyřdenní akci u Haidmühle na bavorské straně, které se účastnilo 25 studentů z celé Evropy, po jednom Dni pro rašeliniště na Hučině, Kepelském Zhůří a Novém Údolí, pracovní den na Hučině se studentským spolkem Arachné a exkurzi za rašeliništi kolem Nové Pece. Tím se uzavírá letošní rok, ale na dohled už jsou akce chystané. Pevný termín už mají přednášky Voda ztracená a vrácená na IC Svinná Lada (u Chalupské slati) a Kvilda v únoru a březnu. Termíny exkurzí a Dnů pro rašeliniště najdete od května v Kalendáři akcí. Zároveň nás oslovila řada spolků, skautské organizace, školy i firmy, které by se chtěly do prací zapojit a my promýšlíme, jak to nejlépe udělat.

Během podzimu se podařilo dokončit monitorovací síť – na projektových plochách je rozmístěno celkem 23 vlhkoměrů, 7 automatických průtokoměrů a 17 sond (z toho dvě v Bavorsku) sledujících hladinu podzemní vody. Už téměř rok odebíráme jednou měsíčně vzorky vody z potůčků vytékajících z vybraných lokalit – těch je celkem sedm. Údaje sbíráme a až jich bude víc a budou vypovídající, tak se s nimi setkáte i zde na webových stránkách a v našich přednáškách.

Na mnoha lokalitách se revitalizace přímo nebo nepřímo dotkne luk, které jsou extenzivně využívány a sečeny nebo spásány. Na závěr roku tak proběhla řada schůzek se zemědělci, kteří si půdu pronajímají a hledali jsme způsoby, jak sladit potřeby revitalizace (hlavně přejezdy a případně dočasné uložení materiálu) a pastvu nebo sečení. Menší část ploch bude po revitalizaci tak podmáčena, že zde nadále nebude zemědělské využití vhodné a ani nebude potřeba jako prevence zarůstání ploch dřevinami. Taková místa přestanou být využívána a budou ponechána ve správě přírodě.