Deník.cz napsal o našem projektu
20. 7. 2019
Sečení pro tetřívka
2. 8. 2019

Do revitalizace mokřadů na pravém břehu řeky Křemelné se zapojilo 25 dobrovolníků

Hned dvě akce pro veřejnost jsme pořádali za poslední dva týdny na Kepelském Zhůří v západní části NP Šumava. Den pro rašeliniště, který proběhl v neděli 14. července, navštívilo 13 dobrovolníků. Víkendu pro rašeliniště se ve dnech 20. a 21. července zúčastnilo 12 nadšených pomocníků.

Účelem našeho dobrovolnického dne bylo dodatečné zazemění odvodňovacího kanálu, kterým bylo v dobách vojenském prostoru Dobrá Voda protnuto jedno z vrchovišť (druh rašeliniště) na pravém břehu řeky Křemelné. Tento necitlivý zásah jej dokonale připravil o vodu, v důsledku čehož vrchoviště velmi silně degradovalo. V roce 2014 zde sice byla provedena revitalizace přehrazením kanálů, avšak některé části bylo potřeba po letech poopravit.

Právě v takových případech se na lokality vydáváme s dobrovolníky, kteří nám s drobnými úpravami pomohou.
Po práci jsme navštívili mokřady, které nebyly člověkem pozměněny a jsou ve svém přirozeném stavu. Povídali jsme si o vzácných rašeliništích, přirozené dynamice vodních toků, o tom, čím jsou mokřady v krajině důležité a dalších zajímavostech týkajících se vodního režimu a koloběhu vody v krajině.

V průběhu projektu budeme pořádat celkem 50 obdobných akcí a dosavadní zájem veřejnosti nás velmi těší.