2. února – Světový den mokřadů
5. 2. 2019
Stav realizace k dubnu 2019
17. 4. 2019
Třetí projektový den se konal 15. března v Kašperských Horách.

Prezentace NPŠ

Předmětem setkání bylo shrnutí dosud proběhnuvších aktivit a koordinace priorit pro následující půlrok. Všichni zástupci partnerských organizací prezentovali, jakým způsobem pokročili v aktivitách, které mají v projektu na starosti a jaké další plánují.

Projekt vstupuje do první revitalizační sezóny, bylo proto potřeba domluvit společný postup při monitoringu dopadu revitalizací na kvalitu vody, odtokové poměry a lokální klima, dále akce pro veřejnost, na kterých všichni partneři spolupracují.