Pokračujeme ve zlepšování podmínek pro tetřívky

Video – Jak jsme vloni revitalizovali
22. 3. 2021
Spolupracujeme s lesníky a vodohospodáři
25. 5. 2021

Z celkem 43 českých projektových lokalit jsou opatření na třech lokalitách zaměřená přímo na podporu tetřívka obecného. Tetřívek se na nich trvale vyskytuje a jeho početnost je každoročně ověřována při jarním toku. Jmenovitě se jedná o lokality Černý Kříž a Dobrovodské louky ve Vltavském luhu, kde je soustředěna významná část šumavské populace tetřívka obecného a lokalitu Novosvětské slatě v údolí Vydřího potoka nad Borovou Ladou.

Na těchto lokalitách dojde především k obnově vodního režimu rašelinišť, která jsou pro tetřívka klíčovým biotopem. Využívá je pro hnízdění, hledání potravy a v neposlední řadě mu slouží i jako úkryt. Velmi důležitá je pro něj rovněž přítomnost otevřených ploch, které tetřívek upřednostňuje jako tokaniště v období páření. Nabídku těchto ploch se snažíme podpořit sečením vlhkých luk v okolí rašelinišť. Na lokalitách Dobrovodské louky (5,7 ha) a Novosvětské slatě (1,6 ha) sečeme od roku 2019. Na Černém Kříži začneme se sečí až v roce 2021. Do loňského léta zde totiž nebyly jednoznačně vyřešeny nájemní vztahy a na podzim tu probíhaly stavební práce na revitalizaci vodního režimu, které se v termínu podařilo úspěšně dokončit.

Vzhledem k tomu, že jsme byli oproti původnímu plánu nuceni dva roky seč na lokalitě Černý Kříž vynechat, vybrali jsme několik náhradních lokalit – vlhkých luk navazujících na rašelinné biotopy, kde byl tetřívek pozorován v minulosti. Stejně jako v roce 2019 jsme loni kosili na lokalitě Raškov v Jelenském údolí (1,7 ha) a na Novém Údolí u Dolnokrásnohoské cesty (0,4 ha). Nově jsme začali s kosením na lokalitě Březová Lada v údolí Teplé Vltavy, kde do té doby probíhala pastva skotu, jež však způsobovala poškozování rašelinných biotopů. Celkem zde byly posečeny čtyři plochy o celkové rozloze 3,4 ha. Dohromady bylo na všech projektových lokalitách v roce 2020 posečeno téměř 13 ha vlhkých a rašelinných luk. V průběhu projektu budeme se sečí pokračovat na všech výše zmíněných lokalitách, a to až do závěrečného roku 2024.

Sečená plocha na Březových Ladech