Rozhovor o šumavských bažinách a jejich ovlivnění lidmi
8. 3. 2021
Video – Jak jsme vloni revitalizovali
22. 3. 2021

Malý Bor je nenápadná lokalita hned vedle silnice z Prášil na Keply. Pasená louka, březové lesíky, travnaté údolí Křemelné. Takových míst je v bývalém vojenském újezdu Dobrá Voda spousta. Z těch, co projedou kolem autem, si jí jen málokdo všimne. Pro nás je to ale srdcovka. Právě zde byl zahájen projekt „Život pro mokřady“, právě sem poprvé přijel bagr, aby mokřadům vrátil vodu.

Když technika pomáhá

Bagr v mokřadech možná leckoho vyděsí. Jak to, že nezapadne? Ty hrozné brázdy, které za sebou musel zanechat! Pravda je ale jiná. Hluboké odvodňovací kanály vysušily mokřad natolik, že by zde místy projel i malý autobus. Ne náhodou. V dobách, kdy se ještě bedlivě střežily státní hranice, se zde konal výcvik vojenských jednotek a pohybovaly se tu tanky. To je ale jiná historie. Dnes nám bagry pomohly zrušit obrovské příkopy, na které bychom bez techniky nestačili.

Na fotkách vidíte zablokování odvodňovacího kanálu v pramenné části a totéž místo bezprostředně po ukončení prací.

 

Prameniště poprvé

Malý Bor je pro nás srdcovkou ještě z jednoho důvodu. Ukrývá totiž velké prameniště, které původně sytilo vodou celý svah ke Křemelné. Kvůli odvodnění se z něj ale voda rychle vytrácela stejně jako z okolních mokřadů. Prameniště původně zabíralo docela velké plochy v horní části svahu (dohromady přes 1 ha), po odvodnění se ale smrsklo a zbylo jen pár míst, kudy ještě voda stoupala nahoru. Někdy dokonce vyvěrala přímo na dně kanálů i víc jak 1 m pod okolním povrchem, místo aby vystoupala k povrchu půdy, tam se rozlila v mokřadu a chvíli zdržela. Je smutné, že podobných poškozených pramenišť je na Šumavě mnoho. A právě Malý Bor je vůbec první lokalitou, kde jsme se rozhodli podobné situace řešit a vrátit prameništím jejich vodu i přírodní podobu.

Graf znázorňuje změny v úrovni hladiny podzemní vody na Malém Boru před a po revitalizaci, na fotce zvodnělá pramenná část po revitalizaci

 

Co vše se podařilo udělat

Revitalizační práce byly na Malém Boru provedeny v roce 2020. Celkem jsme zde zrušili 2,4 km odvodňovacích kanálů. Kanály byly přehrazeny příčnými dřevěnými přepážkami (bylo jich dohromady 102) a zasypány zeminou. Díky tomu se prameniště zpátky zavodnilo a propojilo v jeden celek podobně, jako tomu bylo dřív. Krásně to ukazují i naměřená data z podzemní sondy, která měří hladinu podzemní vody.

Téměř jeden kilometr drobných potoků, které byly více jak 60 let uvězněny v síti hlubokých kanálů, se tu vrátilo do svých původních tras. Jeden z nich teče hned vedle silničky pod nedalekým parkovištěm. Vytéká přímo z prameniště, které dlouho vypadalo jako hluboká mokrá jáma. Dnes je na prameništi voda opět při povrchu. Původní linie kanálu nedaleko potoka je sice ještě patrná, i když je téměř celá zasypaná zeminou. V ní jsou ukryté i dřevěné přehrádky, bez kterých by se mohla voda do trasy kanálu zase vrátit. Je zajímavé, jak brzy toto místo objevili bekasina otavní nebo kulík říční. Nepatří mezi úplně hojné druhy, o to více nás to těší.

Luční prameniště před a po revitalizaci

 

Revitalizační práce byly provedeny firmou Gracculus s.r.o., která byla vybrána ve veřejné soutěži.