LIFE for MIRES v bavorském deníku
28. 9. 2018
Po slavnostním zahájení projektu
2. 11. 2018
 

Dobrovolnická setkání "Lidé pro rašeliniště" jsou naším hlavním prostředkem zapojení veřejnosti do záchrany rašelinišť.

U rašeliniště Soumarský most jsme se sešli v sobotu 22. října kolem deváté hodiny ranní. Patnáct nadšených dobrovolníků, včetně rodin s dětmi, bylo připraveno pomoci Soumarskému rašeliništi ve znovuzavodnění a návratu rašelinotvorné vegetace, která je pro tuto lokalitu typická.

Rašeliniště bylo v minulosti průmyslově těženo, proto zde zbyla pouze černá obnažená plocha bez vegetace. Mnoho revitalizačních prací zde již bylo provedeno a vegetace se pomalu vrací, avšak několik odvodňovacích rýh je stále potřeba přehradit. Díky plochému terénu jsme mohli využít hráze pouze z rašeliny - odtok tu není tolik prudký jako na horských svazích, aby je rychle smyl. Na hráze jsme zasadili trsy suchopýru, aby byly pevnější.

„Krajina bez mokřadů je krajinou bez vody.”

 

Zvýšili jsme hladinu spodní vody, rašeliníku se bude dařit.

Díky přehrazení se na místě zvedne hladina a pro rašelinotvornou vegetaci zde opět bude místo k životu. Černá rašelinná plocha tak v budoucnu nebude v horkých letních dnech sálat teplo, ale naopak ochlazovat krajinu. Hráze zamezí vodě v rychlém odtoku a proto se zároveň při vydatných srážkách zadrží velké množství vody.

Naše učitelka přírodopisu bude nadšená, až jí to budu vyprávět. O mokřadech jsme se učili a ona říkala, že jsou pro krajinu moc důležité. (Filip, 6. třída ZŠ)

Po dopolední pylné práci a zaslouženém obědě jsme se vydali na odpolední exkurzi do Vltavského luhu. Viděli jsme celé Soumarské rašeliniště z vyhlídkové věže, zastavili jsme se u revitalizovaného a krásně meandrujícího Jedlového potoka. Iva Bufková, která se revitalizacím v NP Šumava věnuje přes dvacet let, poutavě vyprávěla o funkci mokřadů - především rašelinišť.