Toužíte se zapojit do záchrany šumavských rašelinišť a přitom zažít exkurzi do nedotčené přírody?

Chcete se dozvědět zajímavosti o šumavské krajině, jejím vodním režimu nebo o tom, jakou roli hrají mokřady při zmírňování klimatické změny?

Přihlaste se na jednu z našich dobrovolnických akcí Lidé pro rašeliniště!


Projekt LIFE for MIRES – život pro mokřady je otevřený návštěvníkům i obyvatelům národního parku, a proto jsou jeho významnou součástí tzv. „Dny pro rašeliniště“. Těch plánujeme do roku 2024 celých padesát.

V každé letní sezóně organizujeme šest jednodenních a dvě víkendové akce, během nichž s námi dobrovolníci dopoledne pracují na opětovném zavodnění ohroženého rašeliniště. Zásahem chceme dosáhnout zvýšení hladiny podzemní vody, zastavit probíhající degradaci vzácného stanoviště a znovu nastartovat proces rašelinění. Práce se liší podle lokality. Na některých je potřeba učinit drobné opravy dřívějších revitalizací, na jiných budeme hráze z rašeliny na odvodňovacích kanálech nově zakládat. To vše ručně pomocí lopat, krumpáčů, kbelíků a koleček.

Odpoledne se vydáme na exkurzi do míst, kde vodní režim krajiny nebyl člověkem negativně ovlivněn. Na těchto lokalitách si budeme povídat o správném fungování hydrologie krajiny a pozorovat, jak důmyslně tento systém příroda navrhla a vytvořila. Protože vývoj trval miliony let, je zřejmé, že necitlivý zásah člověka při odvodňování krajiny s sebou nese převratné a zároveň nežádoucí změny, které máme v úmyslu zastavit.

Chcete strávit den na šumavských rašeliništích a dozvědět se víc o vodě v krajině?

Přihlaste se na jeden z našich dobrovolnických Dnů pro rašeliniště.

Termíny a způsob přihlášení najdete

v kalendáři akcí

 


Kalendář akcí