Termíny dobrovolnických akcí pro rok 2020 budou vyhlášeny v květnu.

Toužíte se zapojit do záchrany šumavských rašelinišť a přitom zažít exkurzi do nedotčené přírody?

Chcete se dozvědět zajímavosti o šumavské krajině, jejím vodním režimu nebo o tom, jakou roli hrají mokřady při zmírňování klimatické změny?

Přihlaste se na jednu z našich dobrovolnických akcí Lidé pro rašeliniště!


Projekt LIFE for MIRES – život pro mokřady je otevřený návštěvníkům i obyvatelům národního parku, a proto jsou jeho významnou součástí akce s názvem „Lidé pro rašeliniště“. Těch plánujeme do roku 2024 celých padesát.

V každé letní sezóně organizujeme šest jednodenních a dvě víkendové akce, během nichž s námi můžete pomoci Šumavě k plošnému zadržení vody v přirozených kapacitách – rašeliništích. Dopoledne pracujeme na opětovném zavodnění ohroženého mokřadu. Zásahem chceme dosáhnout zvýšení hladiny podzemní vody, zastavit probíhající degradaci vzácného stanoviště a znovu nastartovat proces rašelinění. Práce se liší podle lokality. Na některých je potřeba učinit drobné opravy dřívějších revitalizací, na jiných budeme hráze na odvodňovacích kanálech nově zakládat. To vše ručně pomocí lopat, krumpáčů, kbelíků, koleček, dobrého kolektivu a nálady.

To ale není všechno! Odpoledne se vydáme na exkurzi do míst, kde vodní režim krajiny nebyl člověkem negativně ovlivněn. Tam si budeme povídat o správném fungování hydrologie krajiny a pozorovat, jak důmyslně tento systém příroda navrhla a vytvořila. Protože vývoj trval miliony let, je zřejmé, že necitlivý zásah člověka při odvodňování krajiny s sebou nese převratné a zároveň nežádoucí změny, které máme v úmyslu zastavit.

Chcete strávit den na šumavských rašeliništích a dozvědět se víc o vodě v krajině?

Přihlaste se na jeden z našich dobrovolnických Dnů pro rašeliniště.

Termíny a způsob přihlášení najdete

v kalendáři akcí

Máte-li další otázky k průběhu akce, pište nebo volejte našemu organizátorovi: 731 530 319, lukas.linhart@npsumava.cz


Kalendář akcí
Čeština